Follow Grayson
Facebook
Twitter
Vimeo
Sign up for Newsletter
By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Zakup sukni w salonie La Mariee

Suknie w salonie służą jedynie jako wzory do przymierzania. Jeśli chcesz kupić suknię, musisz zamówić ją przynajmniej 4 – 6 miesięcy przed datą ślubu. Ten termin ma swoje uzasadnienie. Przede wszystkim, większość sukien, które sprzedajemy, sprowadzamy z zagranicy. Suknia musi zostać tam uszyta, a następnie trafić do naszego salonu. To zabiera mnóstwo czasu. Ponad to konieczne jest wykonanie przymiarek i naniesienie ewentualnych korekt, aby suknia dobrze leżała. Jeśli do ślubu pozostało mało czasu (poniżej 4-5 miesięcy), skontaktuj się z nami, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość skrócenia wymaganego czasu i szybsza realizacja zamówienia. Przy zamówieniu należy wpłacić 50% wartości sukni tytułem zadatku.

Co zrobić, jeśli chcesz zamówić suknie, a brakuje gotówki koniecznej do podpisania umowy? Porozmawiaj ze sprzedawcą. Znajdziemy wyjście z tej sytuacji, np. rozkładając całą kwotę na mniejsze raty.

Wypożyczenie sukni na Twój ślub w salonie La Mariee

Większość fasonów, które mamy w salonie, można wypożyczyć. W przypadku wypożyczenia, ważne jest jak najszybsze zarezerwowanie sukni, gdyż ich ilość jest ograniczona. Przy podpisaniu umowy wypożyczenia należy wpłacić 50% ceny. Cena wypożyczenia sukni wynosi zazwyczaj od 70% do 50% ceny kupna. Koszt czyszczenia sukni jest wliczony w cenę. Około 2 tygodni przed datą ślubu odbywają się przymiarki, podczas których dopasowujemy suknię. W dniu odbioru – najczęściej w czwartek przed ślubem – kreacja jest dopasowana i czysta. Suknię należy zwrócić w ciągu 7 dni w takim stanie, w jakim jest.

Zmiany w modelu sukni

Jeśli suknia ogólnie bardzo Ci się podoba, droga Panno Młoda, ale przeszkadza Ci jakiś drobny element lub chciałabyś coś dodać, powiedz nam o tym. Możliwe jest naniesienie praktycznie wszelkich zmian. Odradzimy jednak zmianę czegoś, co wpłynęłoby niekorzystnie na efekt końcowy i mogłoby Cię potem rozczarować.

Dodatki dla Pań

W salonie czeka na Państwa bogata oferta dodatków. Stawiamy na PERFEKCYJNĄ PANNĘ MŁODĄ, dlatego oprócz samej sukni oferujemy akcesoria, które są specjalnie dobrane do każdej kreacji. Welony i bolerka mają te same hafty, motywy koronek oraz aplikacje. Według nas welon to nieodłączny atrybut Panny Młodej. Jest magiczny – jak miłość – na całe życie. Budzi on wielkie emocje – wzruszenie, radość, zaskoczenie. Pięknie wygląda na zdjęciach i we wspomnieniach.

W La Mariee mamy w sprzedaży rożnego typu dodatki:

  • welony – z haftem, z koralikami i kryształkami, krótkie i długie
  • rękawiczki
  • biżuteria, diademy
  • stroiki kwiatowe, szpilki do włosów itp.
  • podwiązki
  • buty
  • okrycia wierzchnie: bolerka z rożnych tkanin, szale, futerka, itp.

Klauzula informacyjna RODO

 

 1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Siwik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POLAND LAND – Sylwia Siwik, , ul. Lipowa 31 lok. 33, 15 – 424 Białystok.

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

– związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

– udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

– udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

– niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

– podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

– organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

– czasu obowiązywania umowy,

– przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

 – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 – przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny POLAND LAND – Sylwia Siwik, ul. Lipowa 31 lok. 33, 15 – 424 Białystok.

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.